Vi jobber kontinuerlig med vår visjon om å bli komplett på både tjenester og leveranser innenfor definert markedsområde.

Tekniske fag som elektro, VVS, ventilasjon o.l. ligger ikke innenfor vårt leveransespekter.

Som det fremgår i selskapsnavnet vårt, Arctic, er også vårt markedsområde fokusert mot nordområdene av Europa.

Vårt morselskap, Arctic Building & Construction AS er registrert i Norge, og har 4 datterselskaper:

  • Arctic Norway AS:               har ansatte og prosjektvirksomhet i Norge
  • Arctic Iceland Ehf:               har ansatte og prosjektvirksomhet i Island
  • Arctic Sweden AB:              vil omfatte ansatte og prosjektvirksomhet i Sverige (under etablering)
  • Arctic Poland Sp. z o.o.:   består av stab som utfører tjenester for ovenstående søsterselskaper. Tjenestene omfatter bl.a. rekruttering, innkjøp, intern administrasjon.  Personer som rekrutteres blir ansatt i respektive land for utførelse av arbeid i prosjekter.

Selskapsstruktur:

Konsernets geografiske utbredelse:

I vårt verdigrunnlag i Arctic står sikkerhet og samfunnsansvar øverst. Vi tar avstand fra sosial dumping, og vi mener alle skader på mennesker, miljø og materiell kan unngås, derav vår NULLVISJON.

Arctic må ikke misoppfattes å være bemanningsselskap, selv om kjernen av våre produksjonsressurser er polske arbeidere. Vi er et entreprenørselskap som primært utfører entrepriser på enhetspris gjerne basert på kontraktsstandard NS8415 og utførelsesstandard NS3420.  Vi kan om ønskelig også utføre arbeid etter regning. Vi kan dermed tilby både tjenester og leveranser.  Vi påtar oss oppdrag innen alt fra betong-/ tømrer-/ byggstål-/ montasjearbeider til prosjektering og leveranser av ytterveggelementer og prefabrikkerte baderom. 

Vår målsetting er å bli komplette på hovedleveransene knyttet til bygg og anleggsprosjekter, med unntak av rene tekniske fag.  Der våre kunder har behov, vil vi jobbe mot å kunne være tilbyder på dette.

Ved å følge vårt verdigrunnlag definert med nøkkelordet «S P R E K» (se under «ab-c.no/om-oss/visjon-og-verdier«), skapes verdier og suksess både for våre kunder og oss selv, og dermed skal vår målsetting om at alle våre kunder er fornøyde bli nådd.

Bygge- og anleggsbransjen har de senere år hatt en beklagelig utvikling med økende omfang av konflikter.  Vi ønsker å bidra til å snu denne tendensen gjennom sterk fokus på samarbeid, dialog og løpende avklaringer av potensielle kilder til konflikt.

Vi har dermed en NULLVISJON også på konflikter i Arctic, og vi har god tro på at dette er vinn-vinn for både våre kunder og oss, samt at dette også legger til rette for langsiktige og tillitsbaserte samarbeid.

Langsiktige samarbeid vil åpenbart begge parter tjene på, da effektiviteten øker og ressurbruken går ned når man kjenner hverandres arbeidsmetoder, styrker og forbedringspotensialer – ikke minst når man benytter denne innsikten og tilliten til å hjelpe hverandre.