K11 E39 Svegatjørn - Rådal

Kunde:

Implenia Norge AS

År:

08/2018-07/2019

Sted: Bergen, Nordås og Rådal

Prosjektbeskrivelse:

  • Betong: kulverter, portal mm. 
  • Timeverk 31 000 
  • Kontraktsverdi: MNOK 10

Arctics leveranser:

  • Betongarbeid: 50 arbeidere
  • Kranførere 
  • Manitouførere

Storstøp Nordås 29-31.10.2018: 2 000 m3

http://www.bygg.no/article/1372294 

K11 E39 Svegatjørn - Rådal
Sted:
+47 95 12 01 05