Visjon og verdier

Visjon

Arctic – din beste underentreprenør


Verdier

«S P R E K» representerer vårt verdigrunnlag.

 • Våre ansatte skal alltid, også på fritiden, fremtre som gode representanter for selskapet.
 • Vi behandler og omtaler alltid selskapet, kollegaer, kunder, leverandører og samarbeidspartnere på en positiv og respektfull måte.

Samfunnsansvarlig

Profesjonell

Redelig

Entusiastisk

Kundetilfredshet

Samfunnsansvarlig 

I praksis betyr dette blant annet:

 • Vi tar avstand fra sosial dumping og skal ha ryddige og ordnede ansettelsesforhold og godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte
 • Vi mener alle skader og uønskede hendelser med riktige tiltak kan unngås, derav vår NULLVISJON på dette området.  Dette gjelder både i tilknytning til mennesker, miljø og materiell.
 • Vår virksomhet skal baseres på sunn bærekraft og hensyn til miljøet / omgivelsene.


Profesjonell

I Arctic skal vi utøve vårt fagarbeid profesjonelt gjennom å inneha nødvendig kompetanse. Kompetanse består hos oss av: kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier:

Kunnskaper:
Eksempler på nødvendig kunnskap er kompetanse innen de fagene vi utfører, herunder standarder, lover, regler og kontraktsmessige krav. Kravene til kunnskap vil være ulike for forskjellige stillinger og nivåer i organisasjonen.

Ferdigheter:
Eksempler på nødvendige ferdigheter er evne til å kunne samarbeide og kommunisere godt med ulike mennesker, evne til å bidra til samhold og felles målrettet arbeid, både internt mellom arbeidskollegaer og sammen med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Holdninger og verdier:
Eksempler på våre holdninger er å være interessert, lojal, ansvarlig, rettferdig, fordomsfri og personlig, men samtidig konfidensiell når dette er naturlig / nødvendig.


Redelig

Vår virksomhet skal baseres på verdiskapning gjennom solid forretningsmessig integritet.

 • Vi skal være til å stole på.
 • Vi skal motvirke korrupsjon.
 • Vi følger lover, regler og god etikk.


Entusiastisk

 • Våre ansatte og vår virksomhet skal preges av ekte og ivrig interesse med aktivt og positivt engasjement for å skape verdier.
 • Vi skal gjennomføre våre prosjekter i samsvar med våre verdier og avtaler.
 • Vi skal aktivt tilstrebe effektive og lønnsomme løsninger for alle involverte.


Kundetilfredshet

 • Ved å ha en bedriftskultur som er «S P R E K» og som følger vårt verdigrunnlag skal vi skape verdier og suksess for våre kunder og oss selv og oppnå tilfredshet hos våre kunder.+47 95 12 01 05