Om oss

Vår logo og vårt navn gjenspeiler vårt markedsområde. Vi dekker de nordligste delene av Europa og trives godt i Norge under arktiske himmelhvelvinger, eller buer om man vil (arc = bue).

Derav Arctic og navnet vårt omgitt med en bue.

Vi opererer innenfor hele bygg og anleggsmarkedet,
derav Building & Construction.

Arctic - Logo

Buen i logoen vår gjenspeiler også historien vår, Reinertsen Polen, som ble stiftet i 2010. Da Reinertsen AS solgte bygg- og anleggsvirksomheten til Veidekke AS i 2015, tok Kaare Nordbø over det polske datterselskapet, endret navn til Concretum og fortsatte virksomheten mot nye entreprenører i Norge og på Island.

Ledelse og eierskap ble forsterket ved at Ragnar Reitan kom inn på eiersiden og konsernstrukturen Arctic ble etablert i 2017. Ragnar Reitan kom inn i ledelsen av selskapet fra 01.01.2018. 

Vi er vi stolte av historien, og har satt som mål å videreutvikle virksomheten basert på denne.

Vi er Arctic Building & Construction – din beste underentreprenør!

+47 95 12 01 05