Våre tjenester

Anlegg

Betongentrepriser:

 • Broer
 • Kulverter
 • Støttemurer
 • Montasjearbeid
 • Portaler

Kontraktstandard

Vår virksomhet i Norge rettes primært mot utførelse etter kontraktsstandarden NS 8415.

Kulverter

Broer

Støttemurer

Montasjearbeid

PortalerBoliger og blokker

Industribygg

Skoler og barnehager

Sykehus og offentlige bygg

Bygg

Betong- og tømrerentrepriser:

 • Boliger og blokker
 • Industribygg
 • Skoler og barnehager
 • Sykehus og offentlige bygg


Mannskap for Bygg og Anlegg:

 •   Ledelse
 •   Forskaling
 •   Armering
 •   Støping
 •   Montasje
 •   Innredningsarbeider

Mannskap for Bygg og Anlegg

Mannskap for Bygg og Anlegg

Mannskap for Bygg og Anlegg

Mannskap for Bygg og Anlegg

Mannskap for Bygg og Anlegg


+47 95 12 01 05