Wizja i wartości

Wizja

Arctic – Twój najlepszy podwykonawca


Wartości

 • Nasi pracownicy zawsze, także w czasie wolnym, są dobrymi przedstawicielami firmy.
 • Zawsze traktujemy firmę, współpracowników, klientów, dostawców i w sposób pozytywny i pełen szacunku.’

Społeczna odpowiedzialność

Profesjonalizm

Rzetelność

Entuzjazm

Satysfakcja Klienta

Odpowiedzialność społeczna 

W praktyce oznacza to m.in.:

 • Dystansujemy się od dumpingu socjalnego i zapewniamy porządne i sprawiedliwe warunki zatrudnienia oraz dobre środowisko pracy dla wszystkich naszych pracowników
 • Wierzymy, że przy zastosowaniu odpowiednich środków można uniknąć wszelkich urazów i niepożądanych zdarzeń, stąd nasza wizja ZERO w tym obszarze. Dotyczy to ludzi, środowiska i materiałów.
 • Nasza działalność opiera się na zdrowym zrównoważonym rozwoju i trosce o środowisko.


Profesjonalizm

W Arctic swoją pracę wykonujemy profesjonalnie, posiadając potrzebne kompetencje. Na kompetencję u nas składają się: wiedza, umiejętności, postawa i wartości:

Wiedza:

Przykładami niezbędnej wiedzy są kompetencje w prowadzonych przez nas dziedzinach, w tym standardy, przepisy prawa, regulacje i wymagania umowne. Wymagania dotyczące wiedzy są różne dla różnych stanowisk i poziomów w organizacji.

Umiejętności:

Przykładami niezbędnych umiejętności są umiejętność współpracy i dobrej komunikacji z różnymi ludźmi, umiejętność pracy zespołowej i wspólna praca zorientowana na cel, zarówno wewnętrznie między współpracownikami, jak i wspólnie z naszymi klientami, dostawcami i partnerami.

Postawy i wartości:

Przykłady naszych postaw to bycie zainteresowanym, lojalnym, odpowiedzialnym, uczciwym i otwartym z zachowaniem poufności, kiedy jest to naturalne/ konieczne.


Solidność

 • Można na nas polegać
 • Jesteśmy przeciwni korupcji.
 • Przestrzegamy praw, przepisów i etyki.


Entuzjazm

 • Naszych pracowników i naszą działalność cechuje prawdziwe i entuzjastyczne zainteresowanie oraz aktywne i pozytywne zaangażowanie.
 • Realizujemy nasze projekty zgodnie z naszymi wartościami i ustaleniami.
 • Aktywnie dążymy do znalezienia skutecznych i opłacalnych rozwiązań dla wszystkich zaangażowanych.


Satysfakcja klienta

Bazując na wymienionych wartościach chcemy przyczyniać się do sukcesu naszych klientów.+47 95 12 01 05