Struktura firmy

Nasza spółka matka, Arctic Building & Construction AS, jest zarejestrowana w Norwegii i posiada następujące spółki zależne:

  • Arctic B&C Norway AS: ma pracowników i prowadzi działalność projektową w Norwegii
  • Arctic B&C Iceland Ehf: ma pracowników i prowadzi działalność projektową w Islandii
  • (Arctic B&C Ukraine: strategie i przygotowania, aby po zakończeniu wojny móc uczestniczyć i realizować projekty związane z odbudową)
  • (Arctic B&C Sweden: rynek jest monitorowany)
  • Arctic B&C Poland Sp. z o.o.:   składa się z pracowników, którzy wykonują usługi dla powyższych spółek siostrzanych. Usługi obejmują m.in. rekrutacja, zakupy, administracja wewnętrzna. Rekrutowane osoby są zatrudniane przez firmy w poszczególnych krajach do realizacji prac w projektach.

Struktura firmy


Selskapsstruktur


+47 95 12 01 05