Hønefoss videregående skole

Kunde:

Reinertsen AS

År:

2013 - 2014

Sted:Hønefoss

Total prosjektverdi: 376 MNOK

Prosjektbeskrivelse:

  • Bygging av ny skole for ca. 800 studenter, inkludert garasjeanlegg, verksted og lager 
  • Totalt bygningsareal: 14.500 m2

Arctics leveranser: 20 MNOK

  • Alle betongarbeider (verdi 5 MNOK)
  • Tømrerarbeider (verdi 7 MNOK)
  • Prefabrikkerte veggelementer (4.000 m2)
  • Kranførere
Hønefoss videregående skole
Sted: Hønefoss
+47 95 12 01 05