Ladebyhagen i Trondheim

Kunde:

Reinertsen AS

År:

2013 - 2014

Sted: Trondheim

Total prosjektverdi: 189 MNOK

Prosjektbeskrivelse:

  • Boliger og kommersiell utvikling
  • Totalt bygningsareal: 11.000 m2
  • 72 leiligheter
  • Parkeringskjellere

Arctics leveranser: 20 MNOK

  • Alle betongarbeider (verdi 8 MNOK)
  • Tømrerarbeider (verdi 9 MNOK)
  • Prefabrikkerte veggelementer (5.800 m2)
  • Kranførere
Ladebyhagen i Trondheim
Sted: Trondheim
+47 95 12 01 05