Thora Storm videregående i Trondheim

Kunde:

Reinertsen AS

År:

2013 - 2014

Sted: Trondheim

Total prosjektverdi: 325 MNOK

Prosjektbeskrivelse:

  • Bygging av en ny skole for ca. 1 000 elever, inkludert en underjordisk idrettshall.
  • Totalt areal: 10 600 m2
  • Bygget i henhold til passivhusstandard NS3701

Arktisk omfang: 12 MNOK

Alt betongarbeid (verdi 7 MNOK)

Tømrerarbeid (verdi 3 MNOK)

Prefabrikkerte vegger (1 600 m2)

Kranførere

Thora Storm videregående i Trondheim
Sted: Trondheim
+47 95 12 01 05