Geotermisk energianlegg i Krafla

Kunde:

Istak hf.

År:

2016 - 2018

Sted: Krafla, ca. 100 km fra Akureyri

Total prosjektverdi: Ukjent

Prosjektbeskrivelse:

  • Bygging av en ny trafostasjon

Arctics leveranser:

  • Betongarbeider (forskaling)
  • Andre byggearbeider
Geotermisk energianlegg i Krafla
Sted: Island
+47 95 12 01 05