Kjørekulvert Oslo Lufthavn Gardermoen

Kunde:

Reinertsen AS / Oslo Lufthavn Gardermoen

År:

2011 - 2012

Sted: Gardermoen, Oslo

Total prosjektverdi: MNOK 60

Prosjektbeskrivelse:

  • Kulvert under taxebane
  • 200 m lang og 23 m bred
  • Betong:     11.000 m3
  • Forskaling:     14.330 m2
  • Armering:     1.740   tonn

Arctics leveranser:

  • 50% av betongarbeidene
Kjørekulvert Oslo Lufthavn Gardermoen
Sted:
+47 95 12 01 05