Selskapsstruktur

Vårt morselskap, Arctic Building & Construction AS er registrert i Norge, og har følgende datterselskaper:

  • Arctic B&C Norway AS: har ansatte og prosjektvirksomhet i Norge
  • Arctic B&C Iceland Ehf: har ansatte og prosjektvirksomhet i Island
  • (Arctic B&C Ukraine: strategier og forberedelser for å kunne delta i og utføre prosjekter knyttet til gjenoppbygging når krigen er over)
  • (Arctic B&C Sweden: markedet overvåkes)
  • Arctic B&C Poland Sp. z o.o.:   består av stab som utfører tjenester for ovenstående søsterselskaper. Tjenestene omfatter bl.a. rekruttering, innkjøp, intern administrasjon.  Personer som rekrutteres blir ansatt i selskapene i de respektive land for utførelse av arbeid i prosjekter.

Selskapsstruktur


Selskapsstruktur


+47 95 12 01 05