Anlegg

Betongentrepriser:

 • Broer
 •  Kulverter
 •  Støttemurer
 • Montasjearbeid
 • Etc.

Kontrakstandard

Vår virksomhet i Norge rettes primært mot utførelse etter kontraktsstandarden NS 8415.

Bygg

Betong- og tømrerentrepriser:

 •  Boliger og blokker
 •  Industribygg
 •  Skoler og barnehager
 •  Sykehus og offentlige bygg
 •  Etc.

Mannskap for Bygg og Anlegg:

 •   Ledelse
 •   Forskaling
 •   Armering
 •   Støping
 •   Montasje
 •   Innredningsarbeider