image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Beskrivelse

Arctic har totalunderentreprisekontrakt (NS8417) med totalentreprienøren Consto.

Kontrakten omfatter et hovedbygg på 19.373 kvadratmeter, butikkarealer og kino, kontorareal på 5.674 kvadratmeter, 12.300 kvadratmeter parkeringsarealer, samt en gangbro på 707 kvadratmeter som forbinder de nye butikkarealene med det eksisterende kjøpesentret Amfi Moa Øst

Totalt 38.000 kvadratmeter.

  • Kunde: Consto Ålesund
  • Byggherre: Olaf Thon Gruppen
  • Periode: 2017 – 2018
  • Sted: Ålesund
  • Kontraktsverdi Arctic:  ca 15 MNOK
  • Total prosjektkostnad: 380 MNOK