image
image

Beskrivelse

Boligprosjekt med 11.000m2 bygningsmasse fordelt på 72 boenheter med underjordisk garasjeanlegg.

Vi leverte alle betong-, tømrer- og håndtverksarbeidene, hadde operatørene for kranene, og leverte og monterte 5.800m2 med prefabrikerte veggelementer.

  • Kunde: Reinertsen AS
  • Periode: 2013 – 2014
  • Sted: Trondheim
  • Kontraktsverdi Arctic: 20 MNOK
  • Total prosjektkostnad: 189 MNOK