Kunde: Consto Eide

Årnes barnehage

Totalentreprisekontrakten er på 41,9 millioner

Barnehagen består av 8 avdelinger for 120 barn, personalavdeling, samt birom og tekniske rom og har et samlet gulvareal på cirka 1.700 kvadratmeter.